Bilim Etkinliği Projesi Hazırlama

Bilim Fuarı/Etkinliği

 Projesi

 Hazırlama
İsim:
Tarih:

 

 

 

 

Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Çizelge Kullanarak Organize Olun

 

İlk kez uzun soluklu bir proje gerçekleştiriyor olabilirsiniz, bu nedenle bir çizelge hazırlamanız ve organize olmanız önemlidir. Bilim fuarı/etkinlik projelerinin tamamlanması için genellikle birkaç haftalık bir süre gereklidir. Bu nedenle, fuardan/etkinlikten aylar öncesinde organizasyonel toplantılar gerçekleştirilir. Son başvuru tarihinin haftalar sonra olmasının planlama işlerinizi ertelemenize neden olmasına müsaade etmeyin; yapılacak çok iş var. Aşağıda, projenin tüm aşamalarını tamamlayabilmeniz için bolca vakit sağlayan bir çizelge yer almaktadır:

 

 

 

İŞARETLE                    HAFTA                         YAPMANIZ GEREKEN

[ ]                                 1 - 2                             Proje konusunu seçin ve bir amaç belirleyin. 

[ ]                                 3 - 4                             Kütüphaneye gidip proje konunuzla ilgili araştırma yapın.

[ ]                                 3 - 4                             Deney planlaması yapın ve gerekli araçları toplayın.

[ ]                                 5 - 6                             Deneyinizi yapın, deney verilerini toplayın ve deney sonuçlarını kaydedin.

[ ]                                 7                                  Sonuçları analiz edin ve karara bağlayın.

[ ]                                 8                                  Araştırma raporu yazın ve özet haline getirin.

[ ]                                 9 - 10                           Afişinizi hazırlayın ve sunum alıştırması yapın.

 Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlamanın Yedi Aşaması

 

1. Konu Seçme: İlgi duyduğunuz ve öğrenmek istediğiniz bir şey seçin. Öğretmenlerinizle, anne -babanızla veya çevrenizdeki kişiler ile konuşarak fikir edinin. Hobilerden iyi bir proje konusu çıkabilir. Bilimsel kitaplara ve dergilere bakmayı veya müzeleri ve hayvanat bahçelerini ziyaret etmeyi unutmayın.

 

2. Araştırma: Konuyu seçtikten sonra araştırma sürecini başlatın. Ansiklopedileri kullanarak konu hakkında genel bir bilgi edinebilirsiniz, ancak bununla yetinmeyip kitaplardan ve dergilerden de bilgi toplayın. Bu konuda bilgi verebilecek uzmanlarla veya şirketlerle görüşün. İnternet araştırmasını unutmayın.

 

3. Amaç ve Hipotez: Amaç, yapacağınız şeyin tanımıdır. Hipotez ise gerçekleşmesini beklediğiniz şeyle ilgili bilimsel açıklamadır.

 

4. Deney: Bir deney planlayıp gerçekleştirin. Deneyinizi kontrollü şartlar altında gerçekleştirin. Kayıtlarınızı sadece bu proje için kullandığınız özel bir defterde tutun.

 

5. Araştırma Raporu: Bu rapor, ilgili okurlara proje konunuz ve araştırmalarınız hakkında kapsamlı bir görünüm sunacaktır. Raporda araştırmalarınız sırasında topladığınız bilgilere, deneyinizin eksiksiz bir açıklamasına, topladığınız verilere ve ulaşılan sonuçlara yer verin. Bir sayfalık özet hazırlamayı da unutmayın.

 

6. Afiş: Projenizin görsel sunum aşamasıdır, o yüzden afiş hazırlarken dikkatli olun. Grafikleri, çizelgeleri ve koyu harfleri kullanarak afişinizi ilgi çekici hale getirin.

 

7. Değerlendirme: Projenizi hakemlere nasıl açıklayacağınızı planlayın. Düzenli görünün, açık konuşun ve fazla hareket etmeyin ya da başka dikkat çekici şeyler yapmayın. 

 


Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Bilgi Edinme

 

Proje konusu belirlendikten sonra araştırma aşaması gelmektedir. Mümkün olduğunca fazla bilgi toplamalısınız. Proje konunuzu genel hatlarıyla araştırarak başlayın. Ansiklopediler birçok konu hakkında genel bilgi içermektedir ve iyi bir başlangıç noktasıdır. Ancak, sadece genel bir fikir edinmek amacıyla kullanılmalıdırlar. Çoğu kütüphanede bilgisayarlı sistemler bulunmaktadır. Konu başlığını bu sistemlere girip veri tabanını araştırarak konuyla ilgili kitapları ve dergileri bulabilirsiniz.

 

Konuyla ilgili bir kitap bulduğunuzda, kitabın hepsini okumanız gerekiyormuş gibi düşünmeyin. İçindekiler tablosuna ve indekse bakarak proje konunuzla ilgili bilgileri bulun. Kitabın kaynakçasına bakarak incelmek isteyebileceğiniz başka kaynaklar var mı diye kontrol edin.

 

İnternet, mükemmel bir fikir ve bilgi kaynağı olabilir (İnternet sitesini gösterirken hangi bilgileri kullanmanız gerektiğini görmek için broşürün Kaynakça sayfasına bakın). 

Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Gözlem ve Verileri Kaydetme

 

Ölçümlerinizi ve gözlemleriniz kaydetmek için ayrı bir defter kullanın. Bilgileri günlük olarak kaydedin ve bu esnada aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

 

 • Verileri kaydederken ölçü birimlerini kullanın. Kütleleri gramla, hacimleri mililitreyle ve uzunlukları santimetreyle gösterin.
 • Fazla veri yetersiz veriden iyidir, fazla not tutun.
 • Gözlem yaparken tarihi ve saati belirtin.
 • Kullanılan malzemeleri, malzemelerin miktarını ve maliyetini kaydedin.

Araştırma raporunuzda/afişinizde kullanmak üzere fotoğraf çekin. 


Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Grafikler ve Şemalar

 

Deney sırasında topladığınız verileri ve bilgileri paylaşmanın en iyi yolu gözlemlerin günlük olarak kaydedilmesidir. Grafikler ve çizelgeler, verileri okuma ve anlama kolaylığı sağlayacak bir şekilde sunmanıza yardımcı olacaktır. Farklı grafik ve şema türleri bulunmaktadır. Bunların birkaçı aşağıda belirtilmiştir.

 

Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Kontrollü Deney

Bilimsel araştırma gerçekleştirirken deney prosedürlerine uygun hareket edilmelidir. Hipotezinizi test etmek için bir deney tasarlamalısınız. Deney planlaması yaparken test edilen tek değişken dışındaki hiçbir şeyi değiştirmemeniz gerektiğini unutmayın. Değişken, deney sırasında değiştirilebilen faktör anlamına gelmektedir. Değişken, test ettiğiniz şeydir. Diğer tüm unsurlar aynı kalmalı, sadece bir değişken veya koşul değiştirilmelidir. Deney yaparken bir kontrol grubu kullanılmalıdır. Bu guruba da deney gurubuyla aynı derecede özen gösterilmelidir. Ancak, bu grup diğer gruplarda test edilen değişkenden etkilenmemelidir.

 

Aşağıda konuyla ilgili bir örnek verilmiştir:

 

AMAÇ: Kullanılan gübre miktarı bitki büyümesini nasıl etkiler?

 

HİPOTEZ: Gübre miktarının artırılması domateslerin daha fazla büyümesini sağlayacaktır.

 

Deney değişkeni kullanılan gübre miktarıdır. Diğer tüm değişkenler ve koşullar aynı tutulmalıdır. Yani:

 

 1. Tohumların hepsi aynı paketten alınmalı ve rastgele seçilmelidir.
 2. Tohumlar aynı boyuttaki saksılara ekilmeli ve aynı tür toprak kullanılmalıdır.
 3. Tüm bitkiler aynı miktarda su ve güneş ışığı almalıdır.
 4. Sıcaklık tüm deney bitkileri için aynı olmalıdır.
 5. Tüm deney gruplarında birden fazla sayıda bitki kullanılmalıdır.
 6. Gruplardan biri 'KONTROL GRUBU' olarak belirlenmelidir. Bu gruba gübre verilmemelidir.
 7. İki deney grubu daha oluşturulmalıdır. Bu gruplardan birine her hafta belirli miktarda gübre verilmelidir. Diğer gruba ilk grubun iki katı fazla gübre verilmelidir. 

 

Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Özet ve Araştırma Raporu

 

Projenizi başkalarıyla paylaşabilmeniz önemlidir. Bilgi paylaşma yollarında biri de yazmadır. Aşağıda, özet ve araştırma raporu yazmaya yönelik bazı talimatlar yer almaktadır.

 

1. Özet, yaptığınız işin bir sayfalık kısaltılmış halidir. Özette aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir:

 

a)  Amaç bildirimi,

b)  Kısa bir prosedür açıklaması,

c)  Sonuçlara dayalı bir yargı

 

2. Araştırma raporu çift aralık bırakılarak yazılmalıdır. Raporda aşağıdaki unsurlara yer verilmelidir:

 

a)  Proje konusunun, adınızın, okulunuzun adının, sınıfınızın, sponsorunuzun, yaşadığınız şehrin,eyaletin ve posta kodunun yazılı olduğu bir kapak sayfası

b)  İçindekiler tablosu

c)  Amaç - Yapmayı istediğinizin şeyin bildirimidir. Gerçekleşmesini beklediğiniz sonuçla ilgili bir hipotez veya bilimsel tahmin içerebilir.

d)  Teşekkür - Bu kısımda, size yardımcı olan kişileri belirtebilirsiniz.

e)  Literatür taraması - Burada, yaptığınız işi ve proje konunuzla ilgili diğer bulguları açıklayabilirsiniz.

f)   Kullandığınız materyaller ve yöntemler - Kullandığınız materyalleri belirtin, ardından deneyi nasıl gerçekleştirdiğinizi adım - adım açıklayın. Uyguladığınız işlemleri anlaşılır hale getirecek çizimlerden ve fotoğraflardan yararlanın.

g)  Sonuçlar - Deneyden elde ettiğiniz sonuçları ve topladığınız verileri grafiklerden, şemalardan ve günlük gözlem kayıtlarından yararlanarak açıklayın.

h)  Yargı - Bu kısımda, elde ettiğiniz bulguları ve sonuçları yorumlarsınız. Amacınıza tekrar değinin ve bulgularınızın hipotezinizi destekleyip desteklemediğini belirtin.

i ) Kaynakça - Proje konusuyla ilgili araştırma yaparken kullandığınız kitapları, broşürleri veya diğer materyalleri listeleyin.  

 

 

Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Afiş/Pankart

 

Afiş/Pankart, diğerleriyle iletişim kurmak için kullanabileceğiniz görsel bir yöntemdir. Acele etmeyin ve iyi bir iş çıkarın.

Öğretmeninizle ve sponsorunuzla görüşerek afiş boyutlarıyla ilgili kuralları öğrenin. Çoğu afiş üç bölümden oluşur ve kendi ayakları üzerinde durur. Pankartlar ise genellikle masaların üzerine konur ve belirli bir boyutu aşmamaları gerekmektedir. Arkalık için ahşap, masonit veya kalın mukavva gibi dayanıklı malzemeler kullanın. Afişin parçalarını destek elemanlarıyla veya güçlü bir yapıştırıcıyla birleştirin. 

 Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Kaynakça Oluşturma

 

Kaynakça, araştırmanız sırasında kullandığınız kaynakların ve referansların gösterildiği bir listedir. Kaynakçada, kullandığınız dergilerle ve kitaplarla ilgili bilgi verilmelidir. Bu bilgiler ilgili okurların referansta bulunduğunuz kitapları ve makaleleri bulabilmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmelidir.

Kitapların adını, yazarını, basım evini, basım evinin bulunduğu şehri ve yayınlandıkları tarihi belirtmeniz gerekmektedir.

Makalelerin ise başlığını, yazarını, yayınlandığı dergiyi, derginin basım tarihini ve makalelerin yayınlandığın sayfaların numaralarını belirtmeniz gerekmektedir.Bilim Fuarı/Etkinlik Projesi Hazırlama

Hakemlere Sunum Yapma

 

Sunum projenizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır, bu nedenle planlama için acele etmeyin ve hakemlere yapacağınız sunum için alıştırma yapın. Söylemek istediklerinizi önceden planlayın, ancak sunumunuzu ezberlemeyin. Önemli ifadeleri veya fikirleri endeks kartlarına yazın, bu kartları referans olarak kullanın ancak tamamen onlara bağlı kalmayın.

 

 Aşağıda, sözlü sunum yaparken kullanabileceğiniz bir yaklaşım yer almaktadır:

 

 1. Hakemleri selamlayın ve kendinizi tanıtın.
 2. Özetinizin ve araştırma raporunuzun bir nüshasını hakemlere verin.
 3. Projenizin ismini, sınıfınızı, okulunuzu ve sponsorunuzu (öğretmen) söyleyin.
 4. Neden bu konuya ilgi duyduğunuzu anlatın.
 5. Konuyla ilgili biraz arka plan bilgisi verin.
 6. Araştırma amacınızı söyleyin.
 7. Yaptığınız literatür taramasından bahsedin.
 8. Kullandığınız araştırma yöntemini anlatın (adım - adım). Afişinizde yer alan bölümlere dikkat çekin. Çizelgelere, grafiklere ve fotoğraflara referansta bulunun. Herhangi bir ekipman sergiliyorsanız, bırakın hakemler bu ekipmanı incelesin.
 9. Deney sonuçlarını açıklayın, kontrol faktörlerinden ve değişkenlerden bahsetmeyi unutmayın. Ölçümler için ölçü birimi kullanmayı unutmayın.
  1. Deney sonucunda ulaşılabilecek mantıklı yargılardan bahsedin.
  2. İleriye dönük araştırma planlarınızdan ve proje konusuyla ilgili deneylerden bahsedin. Araştırmanızın ilik aşamalarında bilimsel yaklaşımınızda yaptığınız değişikliklerden birkaç ifadeyle bahsedin.
  3. Hakemlere konuyla ilgili soruları olup olmadığını sorun. Herhangi bir sorunun cevabını bilmiyorsanız bilmediğinizi ve konuyu araştıracağınızı söyleyin. Hakemler alakasız alanlarla ilgili soru sormada ısrar ederse, konuşmayı tekrar bilimsel konuya getirin.
  4. Hakemlere zaman ayırdıkları için ve projenizi geliştirmenize yardımcı olabilecek önerileri için teşekkür edin.

Düzgün davranışlar, güzel giysiler ve yaptığınızı işle ilgili tutkunuz hakemleri etkilemenizde faydalı olacaktır. Aşağıda bu konuyla ilgili bazı ipuçları yer almaktadır:

 

 1. Güzel giysiler giyin.
 2. Nazik olun ve güzel davranışlar sergileyin.
 3. Hakemlerle iyi bir göz teması kurun, tüm hakemlere dikkatinizi vermeye çalışın. Sadece bir tanesine bakmayın.
 4. Dik durun ve afişinizin olduğu tarafa yönelin.
 5. Şevkli, açık ve kendinizden emin bir şekilde konuşun.
 6. Hakemlerin dikkatini dağıtacak şeyler yapmayın.
 7. Rahat olun, gülümseyin ve EĞLENİN.

 

 

FORM A: KONU SEÇİMİ

                                                                                                            Son Tarih:

 

Öğrencinin Adı:

 

Sınıfı:                            Kategori:

 

Konu Başlığı:

 

 

 

 

FORM B: HİPOTEZ

                                                                                                            Son Tarih:

 

Öğrencinin Adı:

 

Sınıfı:                            Kategori:

 

Konu Başlığı:

 

Hipotez:

 

 

 

 

FORM C: LİTERATÜR TARAMASI

                                                                                                            Son Tarih:

 

Öğrencinin Adı:

 

Sınıfı:                            Kategori:

 

Hangi kitaplardan ve dergilerden yararlandınız?

 

Kaynakça Belirtiniz:

 

 

 

FORM D: DENEY AÇIKLAMASI

                                                                                                            Son Tarih:

 

Öğrencinin Adı:

 

Sınıfı:                            Kategori:

 

Konu Başlığı:

Deney için hangi materyalleri kullanacaksınız?

 

Deneyi nasıl gerçekleştireceksiniz ve bilimsel olmasını nasıl sağlayacaksınız? (Formun arka yüzünü kullanınız)

 

 

ÖZET FORMU

 

ÖĞRENCİNİN ADI:

 

SINIFI:                                     OKULU:

 

YAŞADIĞI ŞEHİR:

 

SPONSOR:

 

KATEGORİ:

 

KONU BAŞLIĞI:

(Özet yazarken tek satır aralığı bırakın, özetinizi üç paragrafa ayırın: Amaç, Yöntem ve Sonuç)

 

 

BİLİM FUARI/Etkinlik KRİTERLERİ

 

Talimatlar: Bu formu kullanarak bilim fuarı projenizin hangi alanları üzerinde durmanız gerektiğine karar verin. Formu doldurmak için anne-babanızdan yardım isteyin. Aşağıdaki not ölçeğini kullanın:

 

5          çok iyi olmuş

4          olmuş

3          geliştirilmesi gerek

2          eksik

1          olmamış

 

1. ÖZET - 3 Bölüm: amaç, yöntem ve sonuç - bilgisayarla yazılacak, kolaylıkla okunabilir olacak.

2. ARAŞTIRMA RAPORU - başlık sayfası, içindekiler tablosu, amaç, teşekkür, literatür taraması, materyaller ve yöntemler, sonuçlar, yargılar, kaynakça

3. AFİŞ - ilgi çekici, kendi başına ayakta duran ve uygun boyutlu, koyu harflerle yazılmış

4. SÖZLÜ SUNUM - iyi bir şekilde planlanacak ve prova edilecek

5. BAŞLIK - çok geniş ve karmaşık olmamalı, ancak belirli bir zorluk derecesine sahip olmalı

6. YARATICILIK - eşsiz tasarım, projenin çekiciliği olmalı!

7. KONTROLLÜ DENEY - test edilen faktör veya değişken dışındaki tüm faktörler sabit tutulmalıdır.

8. SONUÇLARIN VE YARGILARIN GEÇERLİLİĞİ - yeterli sayıda denemeyle desteklenen ölçülebilir sonuçlar

 

TOPLAM PUAN

 

35 - 40             Her şey harika - projenizi fuara getirin.

30 - 34             Biraz daha fazla zaman ve çalışma gerekiyor.

25 - 29             Acele et; yapılması gereken işler var ve hızlı olmalısın

< 25                 Projenizi öğretmeninizle veya sponsorunuzla birlikte derhal gözden geçirin.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.